Pracując obecnie z naszymi Klientami rozmawiamy o potrzebie inspiracji i pomysłów dotyczących poprawy jakości i skuteczności procesów oraz definiowania najlepszych praktyk optymalizacyjnych w organizacjach. Okazuje się, iż  najlepszym potencjalnym źródłem tego typu inicjatyw (pod względem jakości i efektywności kosztowej) są pracownicy firmy. Wynika to z prostego faktu iż znają najlepiej procesy oraz wewnętrzne uwarunkowania firmy. Jedynym wyzwaniem dla organizacji pozostaje sposób, jak skutecznie uruchomić ten potencjał?

W ostatnich 4 miesiącach zrealizowaliśmy unikalny projekt dla jednego z największych banków w Polsce, który poprzez dostarczenie inspiracji i konkretnych technik, istotnie wpłynął na ilość i jakość nowych optymalizacji i automatyzacji procesów inicjowanych i projektowanych przez pracowników. Projekt uwzględniał również elementy nakierowane na poprawę komunikacji i współpracy międzydziałowej – wychodzenie poza perspektywę efektywności własnego działu.

Opracowaliśmy unikalne rozwiązanie warsztatów on-line, które w prosty sposób uczą pracowników patrzenia na efektywność procesów w dziale / firmie, a także metod identyfikacji potencjalnych usprawnień i projektowania efektywnych procesów. Warsztaty rozwijają także  kompetencje proaktywności oraz merytorycznej komunikacji i współpracy z innymi działami. 

Dzięki nowatorskiej formule cyklu – półdniowych sesjach w krótkich odstępach – pracownicy nie są „wyjmowani” z pracy na kilkudniowe szkolenie, a nowe umiejętności są lepiej utrwalane i łatwiej jest wdrażać je do pracy. Cykl uwzględnia inspiracje między sesjami, a także realne wdrożenie konkretnych optymalizacji monitorowane i feedbackowane po cyklu. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym rozwiązaniem – Optymalizacja procesów

Będzie nam niezmiernie miło przybliżyć Państwu szczegóły przebiegu projektu w rozmowie telefonicznej lub spotkaniu on-line.

Osoba do kontaktu:
Piotr Deptuła
+48 502 502 458
pdeptula@gbr.pl

Podziel się ze znajomymi