Szkolenia dedykowane

Wspólnie z biznesem tworzymy spójne i atrakcyjne do wdrożenia rozwiązania. Pomagamy odnaleźć uczestnikom szkoleń energię potrzebną do rozwijania kompetencji. Dbamy o skuteczne wdrożenie poznanych narzędzi w codziennej pracy. Każde szkolenie opracowujemy w interdyscyplinarnym zespole ekspertów tak, aby czerpać z różnorodnych pomysłów i rozwiązań. Wybieramy najlepsze i najprostsze recepty na sukces. Zwiększamy apetyt na rozwój. Nakręcamy do działania. Nasi konsultanci i trenerzy prowadzą warsztaty w językach: francuskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Action Learning

Action_learning

Metodologia action learning jest alternatywą dla standardowych całodziennych szkoleń dedykowanych. To formuła krótkich 3-5 godzinnych sesji, w małych grupach. Action learning doskonale sprawdza się jako narzędzie rozwoju menedżerów, liderów czy talentów w organizacji. Polega na pracy w małych 5-6 osobowych grupach. Wspiera rozwiązywanie bieżących problemów biznesowych i skuteczne zarządzanie zmianą. Poprzez dialog grupowy, zadawanie pytań i precyzyjne działanie, zorientowane na rozwijaniu praktycznych umiejętności uczestników bezpośrednio wpływa na identyfikację możliwych rozwiązań a w kolejnym kroku na podjęcie działania.

 

Action Learning jest elastyczną formułą pracy, choć posiada zdefiniowaną strukturę to skupia się na jednostce oraz jej aktualnych potrzebach.

Coaching, mentoring

Coaching i mentoring mogą być wsparciem dla innych rozwiązań – na przykład szkoleń, lub niezależnym procesem rozwojowym. Procesy coachingowe i mentoringowe prowadzą doświadczeni biznesowo i życiowo coachowie GBR z dużym doświadczeniem w prowadzeniu sesji.

Zdalne formy rozwoju, E-learning

Większość realizowanych szkoleń prowadzimy zarówno w formule sesji zdalnych jaki i stacjonarnych.

Dodatkowym wsparciem dla działań szkoleniowych są aktywności realizowane w formule e-learning. Głównym celem sesji e-learningowych jest przekazywanie wiedzy w przystępny dla użytkownika sposób. E-learning doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania (blended learning).
Dzięki możliwości korzystania z platformy e-learningowej w dowolnym miejscu i czasie wdrożenie rozwiązań e-learningowych podnosi znacząco efektywność procesu rozwoju wiedzy. Jednocześnie dzięki rozbudowanym systemom raportowania istnieje możliwość ciągłego kontrolowania procesu kształcenia z jednoczesnym uzyskaniem informacji zwrotnej dotyczącej aktywności (ilościowej i jakościowej) użytkowników.

Platforma e-learningowa

W ramach proponowanej usługi GBR zapewnia zaprojektowanie i udostępnienie wielofunkcyjnej platformy internetowej, umożliwiającej dostęp do multimedialnych materiałów szkoleniowych oraz ocenę wiedzy uczestników projektu. Szkolenia w systemie e-learning mają postać indywidualnych sesji on-line, w trakcie których w interaktywny sposób prezentowana jest obszerna wiedza z wybranego zakresu tematycznego. Poszczególne tematy szkoleniowe opracowane są w formie różnorodnej formy zadań, wymagających od użytkownika aktywności i myślenia, a także elementy teorii. GBR opracowuje dedykowane tematy dla Klienta, bądź można skorzystać ze standardowych tematów w bazie.
W ramach platformy realizujemy również wewnętrzne szkolenia produktowe dla naszych Klientów.

Blended learning

Poza wartością edukacyjną e-learning jest wsparciem wielu tradycyjnych procesów rozwojowych. Przykładami takiego zastosowania są:

 • Testy wiedzy produktowe –  Wykorzystywane do czasowego sprawdzenia poziomu wiedzy produktowej. Dają na bieżąco informację zwrotną na temat poziomu wiedzy dzięki czemu pracownik lub manager ma możliwość efektywnego zaplanowania działań rozwojowych.
 • Pre- i Post-testy wiedzy – Wykorzystywane w ramach planowania i ewaluacji działań rozwojowych. Dzięki określeniu obszarów do rozwojowych uczestników firma ma możliwość dostosowania programów szkoleniowych do realnych potrzeb pracowników. Jednocześnie porównanie wyników pre- i post- testów służy jako wartość ewaluacyjna projektu.
 • Feedback 360 – Badanie realizowane on-line przez uczestników.

Consulting

Projekty dla działów sprzedaży i obsługi klienta

Audyty pracy działów sprzedaży, działów obsługi klienta, pracy menedżerów w działach sprzedaży i obsługi klienta

 • Ocena efektywności biznesowej (jakość / ilość podejmowanych działań vs efekty)
 • Ocena kompetencji handlowców / doradców
 • Ocena jakość prowadzonych spotkań / rozmów telefonicznych i identyfikacja najlepszych praktyk
 • Ocena zgodności pracy ze standardami organizacji
 • Identyfikacja potencjalnych niewykorzystanych szans sprzedażowych w procesie sprzedaży
 • Identyfikacja nieefektywnych  działań (np. niedocierania do właściwej grupy)
 • Ocena efektywności planowania pracy oraz kanałów kontaktów z klientami
 • Mapowanie całych procesów i aktywności w sprzedaży (Księga standardów sprzedaży)

Wdrażanie standardów pracy (wypracowanie standardów oraz narzędzi i szkolenia ze standardów)

 • KAM2 Excellence© – mapowanie i wdrażanie efektywnych modeli pracy w działach key account
 • Wdrażanie efektywnych standardów sprzedaży doradców / handlowców / przedstawicieli w działach sprzedaży oraz działach obsługi klienta
 • Wdrażanie standardów sprzedaży / obsługi telefonicznej
 • Wdrażanie efektywnych standardów pracy menedżerów w działach sprzedaży i obsługi klienta
 • Wdrażanie standardów negocjacji
 • Wdrażanie standardów spotkań typu business – review w modelu Joint Business Planning

Projekty HR

 • Ocena feedback 360 – Aroundhuman ©
 • Assessment Centre / Development Centre
 • Badanie / modelowanie kultury organizacyjnej
 • Wdrażanie wartości w organizacji
 • Zarządzanie zmianą międzypokoleniową w organizacjach
  • międzypokoleniowy transfer wiedzy
  • integracje
 • Budowanie / adaptacja modeli kompetencyjnych

Narzędzia

Wsparcie rozwojowo – badawcze

Rozmowy o rozwoju zaczynamy od poznawania celów biznesowych naszych Klientów. Rekomendujemy rozwiązania celowane, które najlepiej wspierają ich realizację.

W ramach diagnozy obszarów do rozwoju, poszerzenia świadomości osobistej i biznesowej, wsparcia rozwoju kompetencji pracowników czy procesów wprowadzania zmian organizacyjnych  wykorzystujemy:

 • Assessment Centre
 • Development Centre
 • Audyty w miejscu pracy
 • Grupy fokusowe
 • Testy wiedzy on-line
 • Feedback 360
 • Ocena 360 stopni
 • Badania kultury organizacyjnej
 • Badania zaangażowania pracowników
 • Badania tajemniczy klient
 • Certyfikowane narzędzia rozwojowe takie jak: TalentQ, DiSC Classic, FRIS, Extended DISC.

Certyfikacja Handlowców

Certyfikacja handlowców to autorski projekt GBR. Efektem projektu jest potwierdzenie kompetencji sprzedażowych, a także biegłości w pracy zgodnej ze standardami oraz wymogami firmy. Warunkiem przystąpienia do certyfikacji jest zdanie egzaminu produktowego online.

Klienci GBR, którzy wdrożyli system certyfikacji w swoich organizacjach to liderzy rynków FMCG, farmaceutycznym i B2B.

Projekt polega na przygotowaniu sił sprzedaży do egzaminu w formie dopasowanej do oczekiwań organizacji (szkolenia, coachingi, e-learning), przygotowaniu i przeprowadzeniu stacjonarnego egzaminu. Egzamin ma formę szeregu praktycznych zadań przeprowadzanych przez egzaminatorów wywodzących się spośród menedżmentu firmy oraz konsultantów GBR.

Przebieg projektu

 1. Przepracowanie standardów pod kątem certyfikacji
 2. Działania rozwojowe dla siły sprzedaży
 3. E-egzamin produktowy online
 4. Przygotowanie egzaminu certyfikacyjnego
 5. Kalibracja zespołu certyfikującego
 6. Certyfikacja
 7. Działania rozwojowe dla osób, które nie przeszły przez egzamin

Eventy

Eventy to ważne chwile w życiu organizacji. W każdym wydarzeniu organizowanym dla naszych klientów skupiamy się na ciekawym pomyśle, dopasowanym do potrzeb organizacji, dodatkowo ważna jest dobra zabawa a nade wszystko perfekcja w realizacji.