Wsparcie rozwojowo – badawcze

Rozmowy o rozwoju zaczynamy od poznawania celów biznesowych naszych Klientów. Rekomendujemy rozwiązania celowane, które najlepiej wspierają ich realizację.

W ramach diagnozy obszarów do rozwoju, poszerzenia świadomości osobistej i biznesowej, wsparcia rozwoju kompetencji pracowników czy procesów wprowadzania zmian organizacyjnych  wykorzystujemy:

 • Assessment Centre
 • Development Centre
 • Audyty w miejscu pracy
 • Grupy fokusowe
 • Testy wiedzy on-line
 • Feedback 360
 • Ocena 360 stopni
 • Badania kultury organizacyjnej
 • Badania zaangażowania pracowników
 • Badania tajemniczy klient
 • Certyfikowane narzędzia rozwojowe takie jak: TalentQ, DiSC Classic, FRIS, Extended DISC.

Narzędzia

Model FRIS® służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Jest prosty, praktyczny i polski. FRIS® pomoże odkryć te zasoby, które pozwolą Ci osiągnąć najwyższą efektywność, a w sprzyjających okolicznościach – przybliżą stan przepływu. Nie tylko Twoja wydajność będzie znacznie większa, ale dodatkowo z tego działania będziesz miał znacznie większą satysfakcję!

Talent Q Assessment System to zintegrowane rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie szeregu najwyższej jakości narzędzi psychometrycznych służących do oceny osobowości, umiejętności oraz kompetencji. Metodologia Talent Q to owoc wieloletniej pracy i doświadczenia prof. Rogera Holdswortha, jednego z największych światowych autorytetów w dziedzinie psychometrii. Wielofunkcyjne narzędzia Talent Q pozwalają organizacjom nie tylko wspierać procesy rekrutacji, ale także pomagają w rozwoju pracowników, budowaniu zespołów, planowaniu ścieżek karier, coachingu oraz rozwoju talentów.

DiSC® opiera się na modelu DiSC Dimensions of Behavior, który grupuje reakcje behawioralne na cztery wymiary: dominacja, wpływ, stabilność i sumienność. Przez ponad 30 lat bezapelacyjnej skuteczności, wykorzystywany przez ponad 41 milionów użytkowników.

System ustalania profilu osobowości jest metodą, która pomaga w zrozumieniu siebie i innych w konkretnym środowisku – otoczeniu zawodowym. Analiza DiSC®  pomaga w lepszym zrozumieniu własnych zachowań w relacjach z współpracownikami, klientami i co za tym idzie w podnoszeniu skuteczności biznesowej i osobistej. Praktycznym zastosowaniem profilu jest umiejętność stworzeniu wokół siebie środowiska zapewniającego większą efektywność i satysfakcję.

Rekomendujemy wykorzystanie wyników badania DiSC®  w trakcie sesji coachingowych i szkoleniowych, przy omawianiu metod pracy i sposobów interakcji w różnych relacjach zawodowych.

Szkolenia prowadzone z wykorzystaniem narzędzia DiSC®:

 • Efektywna komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie konfliktem dla pracowników
 • Zarządzanie konfliktem dla menedżerów
 • Umiejętności interpersonalne
 • Umiejętności menedżerskie
 • Motywowanie
 • Zaawansowane umiejętności sprzedażowe
 • Komunikacja i współpraca w zespole

Analizy behawioralne Extended DISC jako podstawę teoretyczną wykorzystują czterostrefowy model ludzkich zachowań znany popularnie pod nazwą DISC. Model, zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava Junga, jest przejrzystym sposobem opisywania i analizowania naturalnego sposobu reakcji jednostki na bodźce z otoczenia. System Extended DiSC potrafi w prosty i szybki sposób potrafi rozpoznać nasilenie stylów zachowań u osób badanych. Uczestnicy otrzymują informację na temat swoich talentów i obszarów do rozwoju. System modyfikacji raportów pozwala na prezentację wyników raportów zarówno dla poszczególnych osób jak i grup – w zależności od potrzeb. Kwestionariusz Analizy Indywidualnej Extended DISC, został adaptowany kulturowo oraz walidowany statystycznie dla polskiej populacji.

Extended DISC Analiza Indywidualna dostarcza respondentowi informacji o jego preferowanych sposobach zachowania, tak zwanych stylach zachowań, co pozwala mu lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje.

Extended DISC Analiza Zespołu to narzędzie, które łączy indywidualne wyniki członków zespołu w jeden raport. Opisuje dynamikę zespołu, wskazuje na jego mocne strony oraz potencjalne obszary do rozwoju. Raport pokaże również jak członkowie danego zespołu dopasowują swoje zachowania do obecnego środowiska pracy.

Obszary zastosowania:

 • Szkolenia z zakresu komunikacji, sprzedaży i negocjacji, obsługi klienta itp.
 • Rekrutacja
 • Assessment Center, Development Center
 • Budowanie ścieżek kariery
 • Awanse wewnętrzne
 • Coaching i mentoring
 • Programy rozwoju umiejętności przywódczych
 • Budowanie zespołu
 • Budowanie zespołów projektowych
 • Rozwój umiejętności przywódczych
 • Podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących zasobów ludzkich
 •  Obniżanie fluktuacji pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów

Mindmarker jest zaawansowaną aplikacją dostępną na urządzeniach mobilnych i komputerach, której celem jest maksymalizacja wpływu szkolenia na wzrost praktycznych umiejętności jego uczestników. Dzięki krótkim mindmarkerom w formie pigułek wiedzy, quizów, pytań, czy zadań możemy zwiększyć retencję wiedzy i wspierać zmianę zachowań uczestników szkolenia po wyjściu z sali szkoleniowej.