Dane rejestrowe

GB Resources Polska Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000125882;
Kapitał zakładowy 50 000 zł
REGON 015191221;
NIP 951-20-53-180

GB Resources Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000319614
REGON 141673681
NIP 521-35-09-842

Nasze dane teleadresowe:

GB Resources Polska
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa

Zapraszamy do kontaktu