Metodologia GBR i proces współpracy z Klientem

Zrozumienie perspektywy Klienta (potrzeby i cele projektu)
 1. Spotkanie robocze (tradycyjne / online)
 2. Analiza wewnętrznych przesłanek / dokumentów / badań potrzeb
Badanie potrzeb i potiwerdzenie / weryfikacja pierwotnych założeń 
 1. ACDC, Feedback 360
 2. Audyty kompetencyjne / efektywnościowe, shadowing
 3. Wywiady indywidualne i grupowe
 4. Mystery shopping
Zaprojektowanie procesu realizującego cele rozwojowe i biznesowe wynikające z etapów 1 i 2
 1. Zaprojektowanie procesu rozwojowego / doradczego
 2. Projekt narzędzi wspierających proces / organizację Klienta
Wdrożenie działań rozwojowych i doradczych
 1. Szkolenia (tradycyjne / action learning / online)
 2. Coaching / Metacoaching (tradycyjne / online)
 3. Szkolenia on-the job
 4. Warsztaty robocze (tradycyjne / online)
 5. Podsumowania Business Review (tradycyjne / online)
 6. Praca konsultacyjna (tradycyjne / online)
Utrzymanie efektu rozwojowego i biznesowego (monitoring, narzędzia)
 1. Przygotowanie menedżmentu do utrzymania efektów projektu
 2. Wdrożenie procesów, KPI oraz narzędzi wspierających utrzymanie efektów biznesowych i rozwojowych
Zrozumienie perspektywy Klienta (potrzeby i cele projektu)
 1. Spotkanie robocze (tradycyjne / online)
 2. Analiza wewnętrznych przesłanek / dokumentów / badań potrzeb
Badanie potrzeb i potiwerdzenie / weryfikacja pierwotnych założeń 
 1. ACDC, Feedback 360
 2. Audyty kompetencyjne / efektywnościowe, shadowing
 3. Wywiady indywidualne i grupowe
 4. Mystery shopping
Zaprojektowanie procesu realizującego cele rozwojowe i biznesowe wynikające z etapów 1 i 2
 1. Zaprojektowanie procesu rozwojowego / doradczego
 2. Projekt narzędzi wspierających proces / organizację Klienta
Wdrożenie działań rozwojowych i doradczych
 1. Szkolenia (tradycyjne / action learning / online)
 2. Coaching / Metacoaching (tradycyjne / online)
 3. Szkolenia on-the job
 4. Warsztaty robocze (tradycyjne / online)
 5. Podsumowania Business Review (tradycyjne / online)
 6. Praca konsultacyjna (tradycyjne / online)
Utrzymanie efektu rozwojowego i biznesowego (monitoring, narzędzia)
 1. Przygotowanie menedżmentu do utrzymania efektów projektu
 2. Wdrożenie procesów, KPI oraz narzędzi wspierających utrzymanie efektów biznesowych i rozwojowych

Założenia merytoryczne projektów GBR

Budowa efektywnego zespołu skoncentrowanego na realizacji założeń strategicznych firmy to przedsięwzięcie wymagające zmiany dotychczasowego sposobu myślenia i działania a także przełamania negatywnych nastawień i otwartości na nowe doświadczenia. To konieczność rozwijania kompetencji zawodowych pracowników i umiejętność pełnego wykorzystania ich potencjału zawodowego.

Z doświadczeń z pracy z naszymi Klientami wynika, że szanse na sukces mają te organizacje, które w sposób kompleksowy podchodzą do zagadnienia rozwoju pracowników, uwzględniając w planowanych projektach wszystkie obszary związane z kompetencjami zawodowymi i osadzając podejmowane działania w szerszym kontekście organizacyjnym. Dlatego wdrażając projekty rozwojowe dla organizacji kładziemy nacisk na zmiany na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw pracowników, bo tylko w taki sposób możemy oczekiwać wzrostu efektywności działań poszczególnych osób i całych zespołów.

Szczególnie istotny jest element odpowiedniej postawy pracowników, bo w znacznej mierze to właśnie postawa jest odpowiedzialna za poziom zaangażowania pracownika, jego motywację do pracy, chęć doskonalenia się i wytrwałość w dążeniu do celu.

Kluczowe czynniki sukcesu projektów rozwojowych dla organizacji

Naszym zdaniem o sukcesie projektów rozwojowych przesądzają następujące czynniki:

 • Gotowość pracowników do wzięcia udziału w procesie rozwojowym, zrozumienie i akceptacja potrzeby zmian, oraz otwartość na nowe doświadczenia
 • Wgląd we własne umiejętności, czyli świadomość tego, co należy rozwijać
 • Motywacja wypływająca z wiedzy, dlaczego warto się rozwijać i z przekonania, że rozwój jest możliwy
 • Wiedza i umiejętności zaprezentowane w sposób najbardziej sprzyjający uczeniu się i osadzone w realiach praktyki zawodowej
 • Praktyka, czyli okazja, by wdrażać nowe umiejętności i rozwiązania w środowisku pracy
 • Odpowiedzialność za własny rozwój wynikająca z dużej samoświadomości oraz poczucia wpływu na rezultaty własnych działań
 • Weryfikacja, czyli stałe monitorowanie rozwoju i otrzymywanie informacji zwrotnej na temat osiąganych wyników

Wszystkie wyżej wymienione czynniki uwzględniamy planując i wdrażając projekty dla naszych Klientów.