• Techniki sprzedaży
 • Telesprzedaż
 • Merchandising
 • Umiejętność efektywnej prezentacji
 • Sztuka prowadzenia negocjacji
 • Techniki odzyskiwania należności
 • Zarządzanie kategorią
 • Zarządzanie terytorium
 • Analiza szachowa w sprzedaży B2B
 • Aktywne umawianie spotkań
 • Sprzedaż konsultacyjna
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Satysfakcja klienta
 • Obsługa klienta przez telefon
 • Obsługa klienta w procesie sprzedaży
 • Obsługa klienta wewnętrznego
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 • Zarządzanie projektem sprzedażowym
 • Standaryzacja procesu sprzedaży
 • Coaching dla menedżerów sprzedaży
 • Train the Trainer dla menedżerów sprzedaży
 • Efektywność biznesowa
 • Efektywność biznesowa menedżera
 • Zarządzanie zespołem
 • Przywództwo transformacyjne
 • Zarządzanie motywacyjne
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie zmianami
 • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
 • Trudne rozmowy z pracownikami
 • Executive Coaching
 • Zarządzanie projektami (w oparciu o metodologię PMI)
 • Zarządzanie sobą w czasie (z wykorzystaniem Time Mastery Profile)
 • Jak dostrzegać nowe możliwości i zmieniać postawy (Adventures in Attitude)
 • Zarządzanie stresem (z wykorzystaniem Stress Profile)
 • Etykieta biznesowa
 • Komunikacja międzydziałowa