Jest to unikalna metoda diagnozy preferowanych wzorców zachowań – licencjonowane narzędzie Everything DiSC: A Wiley Brand

 • Sprawdzony model teoretyczny – wykorzystywany od 45 lat, w ponad 50 krajach
 • 45 milionów użytkowników
 • Spełnia kryteria metodologiczne – jest trafny i rzetelny
 • Jest stale rozwijany przez zespoły badawcze
 • 90% firm z listy Fortune 500 używa narzędzia DiSC

DiSC – Metoda zrozumienia siebie i innych

Dzięki metodzie licencjonowanych profili rozwoju osobistego możemy uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące naszego potencjału oraz cech dominujących w naszej postawie.

System ustalania profilu osobowości jest metodą, która pomaga w zrozumieniu siebie i innych w konkretnym środowisku – otoczeniu zawodowym. Dzięki DiSC mamy szansę pogłębić zrozumienie swojego profilu typowych zachowań i zidentyfikować, jakie otoczenie wpływa najbardziej konstruktywnie na nasz sukces. Jednocześnie DiSC uświadamia, jak różnią się ludzie między sobą i jakiego typu otoczenia zawodowego potrzebują, żeby być maksymalnie produktywnym i zintegrowanym z zespołem. Analiza DiSC pomaga w lepszym zrozumieniu własnych zachowań w relacjach z współpracownikami, klientami i co za tym idzie w podnoszeniu skuteczności pracy. Praktycznym zastosowaniem profilu jest umiejętność stworzeniu wokół siebie środowiska zapewniającego większą efektywność i satysfakcję.

System ustalania profilu osobowości nie jest testem. Nie można go zdać lub nie. Nie istnieje najlepsze rozwiązanie. Badania dowodzą, że najbardziej wydajni w pracy są ci, którzy dobrze znają samych siebie, potrafią właściwie oceniać sytuację i odpowiednio do niej dobrać sposób postępowania.

Rekomendujemy wykorzystanie wyników badania DiSC w trakcie sesji coachingowych i szkoleniowych, przy omawianiu metod pracy i sposobów interakcji w różnych relacjach zawodowych. W naszej ofercie znajduje się bogata propozycja programów szkoleniowych opartych na merytorycznych założeniach DiSC. W trakcie warsztatów grupowych  i sesji indywidualnych uczestnicy analizują swój indywidualny profil DiSC oraz dowiadują się, w jaki sposób mogą wykorzystać tę wiedzę dla poprawy efektywności pracy.

Szkolenia prowadzone z wykorzystaniem narzędzia DiSC

 • Efektywna komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie konfliktem dla pracowników
 • Zarządzanie konfliktem dla menedżerów
 • Umiejętności interpersonalne
 • Umiejętności menedżerskie
 • Motywowanie
 • Zaawansowane umiejętności sprzedażowe
 • Komunikacja i współpraca w zespole