PROJEKTY DLA DZIAŁÓW SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA

Audyty pracy działów sprzedaży, działów obsługi klienta, pracy menedżerów w działach sprzedaży i obsługi klienta

 • Ocena efektywności biznesowej (jakość / ilość podejmowanych działań vs efekty)
 • Ocena kompetencji handlowców / doradców
 • Ocena jakość prowadzonych spotkań / rozmów telefonicznych i identyfikacja najlepszych praktyk
 • Ocena zgodności pracy ze standardami organizacji
 • Identyfikacja potencjalnych niewykorzystanych szans sprzedażowych w procesie sprzedaży
 • Identyfikacja nieefektywnych  działań (np. niedocierania do właściwej grupy)
 • Ocena efektywności planowania pracy oraz kanałów kontaktów z klientami
 • Mapowanie całych procesów i aktywności w sprzedaży (Księga standardów sprzedaży)

Wdrażanie standardów pracy (wypracowanie standardów oraz narzędzi i szkolenia ze standardów)

 • KAM2 Excellence© – mapowanie i wdrażanie efektywnych modeli pracy w działach key account
 • Wdrażanie efektywnych standardów sprzedaży doradców / handlowców / przedstawicieli w działach sprzedaży oraz działach obsługi klienta
 • Wdrażanie standardów sprzedaży / obsługi telefonicznej
 • Wdrażanie efektywnych standardów pracy menedżerów w działach sprzedaży i obsługi klienta
 • Wdrażanie standardów negocjacji
 • Wdrażanie standardów spotkań typu business – review w modelu Joint Business Planning

PROJEKTY HR

 • Ocena feedback 360 – Aroundhuman ©
 • Assessment Centre / Development Centre
 • Badanie / modelowanie kultury organizacyjnej
 • Wdrażanie wartości w organizacji
 • Zarządzanie zmianą międzypokoleniową w organizacjach
  • międzypokoleniowy transfer wiedzy
  • integracje
 • Budowanie / adaptacja modeli kompetencyjnych