PROJEKTY DLA DZIAŁÓW SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA

PROJEKTY HR

  • Ocena feedback 360 – Aroundhuman ©
  • Assessment Centre / Development Centre
  • Badanie / modelowanie kultury organizacyjnej
  • Wdrażanie wartości w organizacji
  • Zarządzanie zmianą międzypokoleniową w organizacjach
    • międzypokoleniowy transfer wiedzy
    • integracje
  • Budowanie / adaptacja modeli kompetencyjnych