GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Umiejętności interpersonalne i osobiste

Programy te, to zestaw informacji niezbędnych dla właściwej komunikacji z ludźmi oraz budowania zespołu i pracy zespołowej. Zapraszamy do zapoznania się z programami.

Nowoczesne techniki komunikacji i wywierania wpływu

Cel szkolenia: Każdego dnia, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, mamy do czynienia z ludźmi, którzy świadomie bądź poza kontrolą...

więcej

Podnoszenie umiejętności motywacji w pracy

Cel szkolenia: Podwyższenie umiejętności kierowania zespołem przez kadrę kierowniczą poprzez umiejętne motywowanie pracowników do lepszej...

więcej

Relacje interpersonalne z pracownikami

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest polepszenie komunikacji na linii kierownicy-pracownicy, zapewnienie właściwej motywacji pracowników oraz lepszej...

więcej

Jak dostrzegać możliwości i zmieniać postawy?

Cel szkolenia: Szkolenie to jest programem mającym na celu pomoc ludziom w zrozumieniu tego, iż sposób w jaki postrzegają pewne zdarzenia i reagują...

więcej

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved