GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Szkolenia - przeprowadzenie szkolenia według zatwierdzonego programu

GB Resources Polska dostosowuje programy szkoleniowe...

...ściśle do potrzeb klienta, konsultując się na bieżąco ze specjalistami w danej dziedzinie, w tym z konsultantami międzynarodowymi.
Rezultatem akredytacji międzynarodowych instytutów zarządzania oraz współpracy z uniwersytetami i stowarzyszeniami handlowymi w Wielkiej Brytanii, Polsce i USA materiały szkoleniowe GB Resources Polska tworzone są na podstawie cennej zawartości merytorycznej oraz wiedzy praktycznej międzynarodowych konsultantów.


W szkoleniach GBR...

...wykorzystywane są specjalne narzędzia szkoleniowe umożliwiające skoncentrowanie uwagi uczestników na ich własnych umiejętnościach i stworzenie indywidualnego planu działania na przyszłość. Prócz tego, narzędzia te pomagają w ustaleniu profilu osobowości każdego z uczestników szkolenia i pozwalają zrozumieć zachowanie swoje oraz innych w specyficznym środowisku pracy. Dzięki temu można ustalić, jakie zachowania sprzyjają osiągnięciu sukcesu.

Motywem przewodnim naszych szkoleń...

...jest nauka poprzez doświadczanie. Uczestnicy każdego ze szkoleń biorą udział w szeregu ćwiczeń, warsztatów i wspólnych projektów. Metoda interaktywna sprzyja zaangażowaniu grupy w dyskusję, wymianę informacji i doświadczeń. Taki proces dydaktyczny pozwala ograniczyć do niezbędnego minimum zajęcia teoretyczne i skupić się na nauce oraz doskonaleniu umiejętności praktycznych, które są przez uczestników wykorzystywane w pracy zawodowej bezpośrednio po szkoleniu.

Wszyscy trenerzy GB Resources Polska...

...posiadają bogate doświadczenie biznesowe, jak również wyśmienite umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne. Wśród nich znajdują się osoby wywodzące się z różnych sektorów i branż współczesnego rynku: dóbr szybko zbywalnych, przemysłu, wydawnictw, telekomunikacji, turystyki, sektora IT i innych.

 

Proces Szkoleniowy GBR

 

Jak przebiega proces szkoleniowy?

Proces składa się w pięciu podstawowych etapów, z których każdy jest niezbędny dla osiągnięcia pożądanych wyników końcowych. Wyniki te są potwierdzane w ostatnich fazach, a całość zamyka raport poszkoleniowy. Poszczególne etapy, to:

1) Zbadanie potrzeb szkoleniowych i postawienie diagnozy

Krytycznym punktem każdego szkolenia jest właściwe określenie zarówno nowych potrzeb, jak i braków oraz luk w wiedzy kształconych kadr. Dzięki temu można dokładnie sprecyzować, pod kątem potrzeb Firmy, jaki zakres wiedzy powinien zostać wpojony. Dobre określenie zapotrzebowania na kształcenie gwarantuje także, że nie nastąpi sytuacja, w której przekazane informacje pokrywałyby się z już posiadanymi przez słuchaczy.

2) Opracowanie programu szkoleniowego.

Najważniejszym punktem tego etapu jest dostosowanie szkoleń do indywidualnych potrzeb Firmy, której kadry przechodzą szkolenia w GB Resources Polska. Programy oferowane przez GB Resources Polska są elastyczne i przystosowywane indywidualnie, co daje dużo większą skuteczność końcową niż ogólnokształcące szkolenia i prelekcje tematyczne.

3) Przeprowadzenie szkolenia według zatwierdzonego programu.

Następnym krokiem po zatwierdzeniu programu jest jego realizacja. Firma GB Resources Polska szczyci się terminowością realizacji planów szkoleniowych, co stanowi bardzo duży plus w przypadku nagłych potrzeb na kształcenie kadr w dużych firmach.


4) "Follow-up workshop"

Etap ten, to przeprowadzenie warsztatów sprawdzających w okresie 2-3 miesięcznym po szkoleniu. Działania sprawdzające mają efekt nie tylko sprawdzający, ale i utrwalający przekazaną przez firmę GB Resources Polska wiedzę. Jest to kolejny etap gwarantujący wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

5) Pełny raport poszkoleniowy

Finalizując wszystkie etapy szkolenia, należy przeprowadzić także debriefing. Zawiera on dwa podstawowe czynniki. Pierwszym jest podsumowanie efektów szkolenia. Daje to Klientowi pełen obraz korzyści, jakie odniósł poprzez współpracę z GB Resources Polska. Raport zawiera również oceny uzyskanych przez szkolone kadry wyników. Następnym punktem raportu są sugestie i rekomendacje co do dalszego kierunku i obszarów rozwoju, jakie są niezbędne, aby określić pełny zakres czynników, które mogą mieć wpływ na efektywną pracę kadr w przyszłości. To także krytyczny punkt dla dalszego doskonalenia kadr w firmie.

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved