GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Strefa wiedzy

 

W dziale strefa wiedzy znajdują się:

 

  • Studium przypadków - opisy rzeczywistych sytuacji, w których znalazły się organizacje Klientów GBR,
    opis zaplanowanych wspólnie z Klientami działań oraz efekty, które one przyniosły.

     

  • Artykuły naszych konsultantów poruszających istotne kwestie związane
    z rozwojem zasobów ludzkich; artykuły będą pojawiać się cyklicznie.

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved