GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Zapytania EFS

Europejski Fundusz Społeczny jako najstarszy fundusz strukturalny Unii Europejskiej, to główne narzędzie finansowe Unii Europejskiej, służące do inwestowania w kapitał ludzki. Stanowi wsparcie zatrudnienia i pomaga zdobywać lepsze wykształcenie oraz umiejętności, poprzez które obywatele zwiększają swoje szanse na rynku pracy. EFS pozwala skutecznie tworzyć więcej lepszych miejsc pracy a poprzez promocję spójności gospodarczej i społecznej stanowi kluczowy element strategii Unii Europejskiej.

Odpowiedzią na wyzwania jakie stawia odnowiona Strategia Lizbońska jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki jakom. Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrost zatrudnienia oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw możliwe jest dzięki realizacji poszczególnych Priorytetów napoziomie centralnym (Priorytety I-V) i regionalnym (Priorytety VI-IX).

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved