GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Konferencje TURBO

Turbokonferencja to wydarzenie, które łączy w sobie standardowe elementy spotkania firmowego z elementami motywacyjnymi  oraz działaniami, które powodują emocjonalne wzmocnienie przekazu konferencji. Celem takiego wydarzenia jest zbudowanie zaangażowania uczestników spotkania.

Polecamy naszym Klientom tego typu formę spotkań w szczególności w przypadku ważnych wydarzeń w życiu organizacji, takich jak:

 • fuzje
 • wdrażanie nowej strategii 
 • wdrażanie nowych produktów
 • wdrażanie systemu wartości w firmie
 • spotkania cykliczne, w trakcie których komunikowane są cele organizacji


Zakres działań GBR w ramach Turbokonferencji to:

 • opracowanie koncepcji oprawy (motywu przewodniego konferencji)
 • merytoryczna praca nad prezentacjami dotyczącymi meritum konferencji (co i w jaki sposób ma być zakomunikowane)
 • przygotowanie prezenterów
 • przygotowanie filmów, które są wykorzystane w trakcie konferencji
 • przygotowanie dodatkowych aktywności wyzwalających pozytywne emocje
 • reżyserowanie Turbokonferencji
 • wsparcie logistyczne

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved