GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Warsztaty analityczne/Business Review

Warsztaty analityczne stanowią uzupełnienie procesu rozwojowego i w zależności od celów tego procesu mogą mieć różną formułę.

Na poziomie sprzedawców stanowią okazję do wymiany doświadczeń zdobytych w procesie wdrażania nowych standardów pracy. Uczestnicy warsztatów dzielą się problemami, jakie napotkali w kontaktach z Klientem, analizują case studies oraz wspólnie wypracowują najlepsze rozwiązania, które potem mogą zostać przeniesione do praktyki zawodowej.

Na poziomie menedżerów liniowych warsztaty analityczne służą wymianie doświadczeń związanych z procesem coachingowym oraz rozwijaniu kompetencji związanych z tworzeniem programów rozwojowych dla swoich podwładnych. W trakcie warsztatów menedżerowie pracują nad trudnymi przypadkami ze swojego życia zawodowego, analizują potencjał pracowników i opracowują dla nich indywidualne ścieżki rozwoju.

Na poziomie wyższej kadry zarządzającej warsztaty analityczne mają charakter strategiczny (Business Review). Kompleksowe działania rozwojowe wdrażane w organizacji stawiają przed wyższą kadrą menedżerską specyficzne wymagania. Ich zadaniem jest stały monitoring procesu wdrażania zmian oraz modyfikacja działań podyktowana pojawiającymi się na bieżąco potrzebami.  Ważnym zadaniem jest także wsparcie udzielane kadrze menedżerskiej niższego szczebla w postaci dostarczenia zasobów i narzędzi umożliwiających pracę rozwojową z ich podwładnymi. W trakcie warsztatów menedżerowie analizują efekty realizowanego procesu w kontekście osiąganych wyników biznesowych oraz opracowują strategię  działań odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby organizacji, zespołu oraz poszczególnych osób.

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved