GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Kaskada coachingowa

O efektywności pracy całego działu sprzedaży w dominującym stopniu decyduje efektywność pracy menedżerów pierwszoliniowych. Sprawność działania oraz kompetencje tej grupy wprost przekładają się na efekty sprzedaży, wdrożeń nowych rozwiązań, metod i narzędzi pracy oraz na poziom zmotywowania zespołów handlowców, a także poziom ich umiejętności sprzedażowych. W szczególności grupa ta ma największą rolę w procesie wdrażania standardów.

Optymalną metodą pracy menedżera z handlowcem jest coaching, dzięki któremu menedżer stale rozwija swoich podwładnych. Dlatego rekomendujemy systemowe ujęcie procesu wdrożenia nowych standardów pracy (sprzedażowych i, w konsekwencji, coachingowych), jakim jest Kaskada Coachingowa.
W ramach Kaskady coachingowej GBR wdraża na poziomie umiejętności:

  • Techniki Sprzedaży będące rozwinięciem standardu sprzedaży danej organizacji (szkolenia dla menedżerów i handlowców)
  • Coaching w oparciu o standard sprzedaży (szkolenia dla menedżerów oraz indywidualne sesje w trakcie pracy dla menedżerów, tzw. performance coaching)

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved