GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Feedback 360 - Aroundhuman ®

Jedną z metod oceny kompetencji w organizacji jest ocena dokonywana przy użyciu metody Feedback 360. Jest to ocena wybranych i ściśle zdefiniowanych aspektów funkcjonowania zawodowego pracownika, dokonywana z różnych punktów widzenia: samego pracownika (samoocena kompetencji zawodowych), innych członków organizacji oraz osób, z którymi oceniana osoba współpracuje.
Badanie Feedback 360 pełni dwie ważne funkcje:

  • informacyjna – dostarcza uczestnikom danych dotyczących oceny poziomu ich kompetencji dokonanej z różnych perspektyw
  • motywacyjna – uświadamia potrzebę zmian i buduje zaangażowanie w proces rozwoju.

 

Naszym Klientom proponujemy dwie opcje badania:

  1. Badanie narzędziem AroundHuman®, autorskim kwestionariuszem opracowanym przez firmę GBR diagnozującym kompetencje menedżerskie. (bibioteka kompetencji opisanych na poziomie zachowań, z którego Klient dobiera kompetencje,  które mają być wykorzystane w badaniu w organizacji Klienta)
  2. Badanie narzędziem przygotowanym specjalnie na potrzeby konkretnego Klienta, uwzględniającym modele kompetencji istniejące w organizacji lub specyficzne wymagania stawiane badanej grupie uczestników.


Przebieg

  1. Sesja przygotowawcza (bez względu na wybór co do opcji). Cel - zbudowanie motywacji uczestników do wzięcia udziału w badaniu oraz przekazanie informacji potrzebnych do sprawnego przeprowadzenia projektu.
  2. Przeprowadzenie badania. Zwykle on-line z wykorzystaniem platformy internetowej GBR (istnieje możliwość badania metodą tradycyjną – wypełnianie papierowych formularzy). Wyniki badania są przedstawiane w postaci raportów indywidualnych i raportu zbiorczego. Raporty zawierają szczegółowe oceny ilościowe poszczególnych kompetencji, ocenę jakościową oraz wskazówki rozwojowe. 
  3. Indywidualne sesje feedback’owe dla uczestników badania, których celem jest zrozumienie wyników raportu, wzbudzenie refleksji nad własnym stylem funkcjonowania w organizacji oraz zaplanowanie dalszego rozwoju zawodowego. 
  4. Sesje warsztatowe dla menedżerów, przygotowujące ich do efektywnego poprowadzenia spotkań z podwładnymi – uczestnikami procesu oceny.

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved