GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

E-learning

E-learning jest metodą kształcenia wykorzystującą internet, intranet i ekstranet.


Głównym celem sesji e-learningowych jest przekazywanie wiedzy w przystępny dla użytkownika sposób. E-learning doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania (blended learning).

Dzięki możliwości korzystania z platformy e-learningowej w dowolnym miejscu i czasie wdrożenie rozwiązań e-learningowych podnosi znacząco efektywność procesu rozwoju wiedzy. Jednocześnie dzięki rozbudowanym systemom raportowania istnieje możliwość ciągłego kontrolowania procesu kształcenia z jednoczesnym uzyskaniem informacji zwrotnej dotyczącej aktywności (ilościowej i jakościowej) użytkowników.

Platforma e-learningowa
W ramach proponowanej usługi GBR zapewnia zaprojektowanie i udostępnienie wielofunkcyjnej platformy internetowej, umożliwiającej dostęp do multimedialnych materiałów szkoleniowych oraz ocenę wiedzy uczestników projektu. Szkolenia w systemie e-learning mają postać indywidualnych sesji on-line, w trakcie których w interaktywny sposób prezentowana jest obszerna wiedza z wybranego zakresu tematycznego. Poszczególne tematy szkoleniowe opracowane są w formie różnorodnej formy zadań, wymagających od użytkownika aktywności i myślenia, a także elementy teorii. GBR opracowuje dedykowane tematy dla Klienta, bądź można skorzystać ze standardowych tematów w bazie.
W ramach platformy realizujemy również wewnętrzne szkolenia produktowe dla naszych Klientów.

Blended learning
Poza wartością edukacyjną e-learning jest wsparciem wielu tradycyjnych procesów rozwojowych. Przykładami takiego zastosowania są:

 • Testy wiedzy produktowe –  Wykorzystywane do czasowego sprawdzenia poziomu wiedzy produktowej. Dają na bieżąco informację zwrotną na temat poziomu wiedzy dzięki czemu pracownik lub manager ma możliwość efektywnego zaplanowania działań rozwojowych.
 • Pre- i Post-testy wiedzy – Wykorzystywane w ramach planowania i ewaluacji działań rozwojowych. Dzięki określeniu obszarów do rozwojowych uczestników firma ma możliwość dostosowania programów szkoleniowych do realnych potrzeb pracowników. Jednocześnie porównanie wyników pre- i post- testów służy jako wartość ewaluacyjna projektu.
 • Feedback 360 – Badanie realizowane on-line przez uczestników.
 • DiSC (więcej informacji) – Kwestionariusz badania wypełniany on-line, na podstawie którego przygotowywany jest raport indywidualny.

 

Korzyści wynikające z zastosowania e-learningu:

 • Możliwość szybkiej weryfikacji wiedzy z dowolnego zakresu
 • Mobilność systemu (łączenie się przez WWW)
 • Bezpieczeństwo danych (Certyfikat SSL)
 • Redukcja kosztów (wydatków na zakwaterowanie, wyżywienie, druk materiałów)
 • Oszczędność czasu związana z organizacją sesji szkoleniowych/testowych
 • Indywidualizacja procesu szkoleniowego (zakres, intensywność, czas, tempo i poziom szkolenia)
 • Stały dostęp do informacji, możliwość wielokrotnego powtarzania tych samych zagadnień
 • Możliwość pogodzenia nauki z obowiązkami służbowymi\
 • Nieograniczona liczba uczestników projektu e-learningowego

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved