GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Umiejętności menedżerskie

Menedżerowie wywierają wpływ na innych ludzi. Ich mocne strony mogą oznaczać ogromne korzyści dla osób, które z nimi pracują. A ich ograniczenia mogą, oczywiście, powodować stopniowo narastającą frustrację, konsternację, a nawet paraliż zawodowy osób, którymi kierują. Z uwagi na swój wpływ na innych, członkowie kadry zarządzającej mają obowiązek dobrze poznać samych siebie, aby dobrze zrozumieć swoje mocne strony i ograniczenia ujawniające się podczas interakcji z otoczeniem. Oprócz poznania siebie dobry menedżer potrafi także zrozumieć swoich podwładnych. Wie, że każdy pracownik ma inne umiejętności, inne obawy i inny stopień motywacji. Co więcej, wie również, że jeśli zignoruje różnorodne, związane z tym potrzeby, jego pracownicy najprawdopodobniej roztrwonią swoją energię, dążąc w niewłaściwym kierunku, będą poirytowani brakiem sukcesów, albo po prostu stracą zaangażowanie w pracę w zespole lub realizację projektu. Dlatego też dobry menedżer uczy się, jak dostosować swój styl zarządzania do stylu pracownika oraz potrzeb występujących w danej sytuacji. Ta umiejętność jest ważna szczególnie wtedy, gdy na drodze do oczekiwanych wyników pojawiają się trudności. Takie sytuacje w biznesie zdarzają się często. Zanim menedżer będzie mógł pomóc swoim podwładnym wybrnąć z zastoju, musi zrozumieć sytuację i powody, dla których dana osoba ma kłopoty. Czasami pracownikom brakuje motywacji lub zaangażowania w realizację zadania. Czasami brakuje im umiejętności lub wiedzy i doświadczenia.

Niniejszy program uczy menedżerów, jak wykorzystywać model DiSC® do lepszego zrozumienia siebie i swoich podwładnych, do odczytywania ich potrzeb w określonej sytuacji oraz dostosowywania do tych potrzeb swoich metod zarządzania. W efekcie uczestnicy odkrywają, jak maksymalnie wykorzystywać atuty swoje i swoich podwładnych oraz usuwać przeszkody na drodze do realizacji celów.

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved