GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

DISC

Uwaga: PROMOCJA DiSC

 

DiSC - Metoda zrozumienia siebie i innych - unikalne licencjonowane narzędzie firmy Inscape Publishing, umożliwiające diagnozę preferowanych wzorców zachowań.

  • Sprawdzony model teoretyczny – wykorzystywany od ponad 40 lat, w ponad 50 krajach
  • 43 miliony użytkowników
  • Spełnia kryteria metodologiczne – jest trafny i rzetelny
  • Stale rozwijany przez zespoły badawcze
  • 90% firm z listy Fortune 500 używa narzędzia DiSC

 

DiSC jest to czterowymiarowy model, który opisuje cztery style zachowania. Są to (D) Dominacja, (i) Wpływ, (S) Stałość, (C) Sumienność. Dla części osób typowy jest jeden styl zachowania, dla innych dwa lub (rzadziej) trzy.

Dzięki diagnozie DiSC można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące naszego potencjału oraz cech dominujących w postawie. Analiza uzyskanego profilu DiSC pomaga w lepszym zrozumieniu własnych zachowań w relacjach z współpracownikami, klientami i co za tym idzie w podnoszeniu skuteczności pracy. Dzięki DiSC mamy szansę zidentyfikować, jakie otoczenie sprzyja naszej efektywności, a co może dla nas stanowić utrudnienie.

DiSC uświadamia również, jak różnią się ludzie między sobą i jakiego typu otoczenia zawodowego potrzebują, żeby być maksymalnie produktywnym i zintegrowanym z zespołem.

 

Przebieg

Diagnoza DiSC przeprowadzana jest na platformie internetowej EPIC – polega na wyborze kilkudziesięciu określeń. W wyniku wyborów generowany jest ponad 20-stronicowy raport indywidualny dla badanego, określający jego indywidualny styl w odniesieniu do zachowań, motywacji, nawyków. Raport uwzględnia natężenie danego wymiaru.

Istnieje możliwość generowania raportów dla grup (np. pod kątem budowania zespołów, prowadzenia szkolenia, dominującej kultury w danej grupie)

 

epic-logo-black-trans-2.gif Platforma EPIC umożliwia swobodny dostęp do narzędzia w dowolnym miejscu o dowolnej porze, jednocześnie zostawia możliwość trenerowi określenia momentu poznania raportu indywidualnego, (czy badany może zobaczyć wynik bezpośrednio po badaniu, czy też w trakcie szkolenia / sesji coachingowej, rekrutacji).

Jak można skorzystać z metody DiSC

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved