GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Executive Coaching

Executive Coaching jest skierowany do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla. Koncentruje się zazwyczaj na takich kwestiach jak przywództwo, strategia działań czy zarządzanie zespołem. Jest to podejście, w którym główny nacisk kładziemy na predyspozycje, talenty i możliwości uczestnika procesu. Zadaniem coacha jest pomóc coachowanemu odkryć, zrozumieć i lepiej wykorzystać posiadane zasoby. Sesje coachingowe są mało strukturalizowane i niedyrektywne - coach podąża za aktualnymi potrzebami coachowanej osoby, stopniowo poszerzając jej pole samoświadomości, pomaga w znalezieniu rozwiązań i wypracowaniu bardziej efektywnych sposobów działania.

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved