GB Resources Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowo - doradcza

Skontaktuj się z nami:
(22) 847 98 89

Coaching

Coaching staje się coraz bardziej powszechną i coraz chętniej stosowaną metodą rozwoju pracowników. Jest procesem wyposażania ludzi w narzędzia, wiedzę i umiejętności, które pomagają im się doskonalić, rozwijać i pracować bardziej efektywnie. To proces bazujący na zwiększeniu samoświadomości w zakresie swoich mocnych stron i ograniczeń prowadzący do pełniejszego wykorzystania posiadanego potencjału. Coaching, poprzez koncentrację na przyszłości i osadzeniu w rzeczywistości biznesowej, pomaga wprowadzać do praktyki zawodowej takie zachowania, które owocują większą skutecznością działań.

Coaching to indywidualna praca coacha GBR z pracownikiem, która może mieć różny charakter. Naszym Klientom proponujemy dwa typy coachingu:

Odwiedź nas

GB Resources Polska Sp. z o.o.

ul. Naddnieprzańska 31W
04-205 Warszawa

Skontaktuj się z nami

tel: (22) 847 98 89
fax: (22) 847 98 49

gbr@gbr.pl

Media
© GBR - All Rights Reserved