Umiejętności interpersonalne i osobiste

25.03.2009

Programy te, to zestaw informacji niezbędnych dla właściwej komunikacji z ludźmi oraz budowania zespołu i pracy zespołowej. Zapraszamy do zapoznania się z programami.

Nowoczesne techniki komunikacji i wywierania wpływu
9.04.2009

Cel szkolenia: Każdego dnia, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, mamy do czynienia z ludźmi, którzy świadomie bądź poza kontrolą... (więcej)

Podnoszenie umiejętności motywacji w pracy
9.04.2009

Cel szkolenia: Podwyższenie umiejętności kierowania zespołem przez kadrę kierowniczą poprzez umiejętne motywowanie pracowników do lepszej... (więcej)

Relacje interpersonalne z pracownikami
9.04.2009

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest polepszenie komunikacji na linii kierownicy-pracownicy, zapewnienie właściwej motywacji pracowników oraz lepszej... (więcej)

Praca w zespole
9.04.2009

Jak dostrzegać możliwości i zmieniać postawy?
9.04.2009

Cel szkolenia: Szkolenie to jest programem mającym na celu pomoc ludziom w zrozumieniu tego, iż sposób w jaki postrzegają pewne zdarzenia i reagują... (więcej)

Radzenie sobie ze stresem
9.04.2009

Stres i asertywność
9.04.2009

Cel szkolenia: W życiu i w pracy bardzo istotne jest to, jak reagujemy na pojawiające się trudności i nowe wyzwania. Trening pokazuje uczestnikom,... (więcej)

Etykieta w biznesie
8.05.2009

Cel szkolenia: To, w jaki sposób jesteśmy odbierani, w ogromnej mierze przyczynia się do naszej skuteczności i wiarygodności w relacjach biznesowych... (więcej)